Με το νέο σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών ο μηχανικός είναι πλέον εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ορθότητα και αρτιότητα της άδειας. Αναλαμβάνουμε λοιπόν με υπευθυνότητα το πλήρες πακέτο της έκδοσης της άδειας δόμησης από το στάδιο της αρχιτεκτονικής πρότασης μέχρι την επίβλεψη και ολοκλήρωση της κατασκευής.
  
Επιπλέον αναλαμβάνουμε την έκδοση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων που προηγούνται της οικοδομικής άδειας ( Δασαρχείο, Αρχαιολογία ).
  
Γενικά όλες οι οικοδομικές εργασίες χρειάζονται κάποια άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας της Υπηρεσίας Δόμησης.

comingsoon