Αναλαμβάνουμε την αναγνώριση και την καταγραφή των αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων καθώς και όλες τις διαδικασίες ρύθμισης στο ακίνητό σας σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.
  
Στα αυθαίρετα ακίνητα ή στα ακίνητα με αυθαιρεσίες τα οποία δεν υπάγονται στο νόμο ρύθμισης αυθαιρέτων απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή σύσταση οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος εν ζωή, καθώς και η μίσθωση ακινήτων.

comingsoon