Η ανακαίνιση ενός χώρου είναι μια σοβαρή εργασία που απαιτεί συνέπεια, εμπειρία και οργανωτικότητα, ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μια επιτυχημένη ανακαίνιση ανεβάζει την αξία ενός ακινήτου, ενώ παράλληλα βελτιώνει την διάθεση και την ψυχολογία όσων ζουν ή εργάζονται στο χώρο.

Επιπλέον, πραγματοποιώντας τις κατάλληλες επεμβάσεις επιτυγχάνεται και σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης του ακινήτου, συμβαδίζοντας με τις επιταγές της εποχής μας για εξοικονόμηση ενέργειας , που εξασφαλίζει μια γρήγορη απόσβεση του κόστους της ανακαίνισης.

Στα υφιστάμενα κτίρια, που χρήζουν επισκευών ή ενίσχυσης είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός του τύπου και του βαθμού επέμβασης προς την  αποκατάσταση των βλαβών και την αντισεισμική του αναβάθμιση από την αρχή των εργασιών.

Για τους παραπάνω λόγους, είναι χρήσιμο ένας έμπειρος πολιτικός μηχανικός να μελετήσει τις απαιτήσεις και να συντονίσει τις εργασίες, πέρα από την έκδοση της απαιτούμενης αδειοδότησης.

comingsoon