Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων.

Μπορεί πλέον με την καινούργια νομοθεσία να γίνεται γνωστοποίηση ηλεκτρονικά της έναρξης της επιχείρησης, αλλά ο φάκελος με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να φυλάσσεται στην επιχείρηση.  Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία της γνωστοποίησης και συντάσσουμε, σε συνεργασία αν χρειαστεί και με συνεργάτη μηχανικό άλλης ειδικότητας, όλες τις μελέτες και τα σχέδια που απαιτούνται.

Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας για τον απαραίτητο έλεγχο καταλληλότητας, με σκοπό να αποφεύγονται περιπτώσεις ενοικιάσεων ή αγορών χώρων στους οποίους δε θα είναι εφικτή η αδειοδότηση.

Άδειες λειτουργίας, βεβαιώσεις χώρου κυρίας χρήσης και ό,τι άλλο χρειαστεί ο επαγγελματίας για το ξεκίνημα, τη μεταστέγαση ή τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης του, διεκπεραιώνονται από το τεχνικό γραφείο μας.

comingsoon