Η αδειοδότηση τουριστικών καταλυμάτων  είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε η λειτουργία της τουριστικής επιχείρησης να είναι νόμιμη. Η αδειοδότηση αυτή γίνεται πλέον ηλεκτρονικά με τη διαδικασία της γνωστοποίησης και όχι υποβάλλοντας δικαιολογητικά στον Ε.Ο.Τ. σύμφωνα με την καινούργια νομοθεσία (Κ.Υ.Α.8592/2017 – ΦΕΚ 1750/Β/19-5-2017). Η νέα όμως διαδικασία προβλέπει και τήρηση του φακέλου όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών εντός της επιχείρησης. Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία της γνωστοποίησης και συντάσσουμε όλες τις μελέτες εκείνες και τα σχεδιαγράμματα που απαιτούνται σε συνεργασία πάντα και με μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό για τη μελέτη πυρασφάλειας.

Αρμόδιος πλέον φορέας για την έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης των Ξενοδοχείων και των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ), σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα, είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ). Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει σε συνεργασία με πιστοποιημένο φορέα (LRQA) και την κατάταξη του καταλύματος σε κατηγορίες αστεριών και κλειδιών.

comingsoon