Η στατική μελέτη μιας κατασκευής είναι μία ανεξάρτητη και αυτοτελής διαδικασία απαραίτητη για την ασφάλεια του φέροντα οργανισμού της κατασκευής. Είναι το Άλφα και το Ωμέγα της ασφαλούς διαβίωσης των ενοίκων της έναντι φυσικών καταστροφών (όπως σεισμός). Ειδικά σε σεισμογενείς περιοχές, όπως η δική μας, είναι απαραίτητη η αντισεισμική θωράκιση των κατασκευών που εξασφαλίζεται με την εκπόνηση και εφαρμογή στατικών μελετών που εκπληρώνουν όλες τις απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών.

Το γραφείο διαθέτει το απαραίτητο λογισμικό και την τεχνογνωσία για μία ορθή στατική μελέτη που εκπληρώνει τις απαιτήσεις ασφαλείας των ισχυόντων αντισεισμικών, εθνικών και ευρωπαϊκών Κανονισμών (Ευρωκώδικας 8, Καν.Επε. 2012, Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός – ΕΑΚ 2000), χρησιμοποιώντας το μικρότερο δυνατό κόστος κατασκευής.

Το γραφείο αναλαμβάνει επίσης εκτός από την εκπόνηση στατικών μελετών νέων κτιρίων και μελέτες στατικής επάρκειας υπαρχόντων κτιρίων.  Στα υφιστάμενα κτίρια, η στατική μελέτη είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό του τύπου και του βαθμού επέμβασης προς την αποκατάσταση των βλαβών και την αντισεισμική του αναβάθμιση. Η μελέτη μπορεί να  πραγματοποιείται και προσεισμικά σε κτίρια σε καλή κατάσταση στην περίπτωση προσθηκών ή αλλαγής χρήσης ή μετά από απαίτηση του κυρίου του έργου για την αντισεισμική θωράκιση σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές και περιορισμούς (παλιά σε καλή κατάσταση κτίρια).

comingsoon